Kraftpojkarna AB

“FairQuest Group är en viktig partner i vår expansionsresa”

Nordic InfuCare AB

“I vårt behov av specialistkompetens gör FairChild vår rekrytering enkel”

Aercrete

“Rullande stenar samlar inte på mossa, FairView har verkligen hjälpt oss igenom en perspektivförändring”

Grundaren Lars Lindquist

“FairFront ger ett revolutionerande sätt att se på humanresurser vilket skapar otroliga möjligheter för framtidens ledare”

The Fairquest Group
En helhetsleverantör av headhunting, organisationsinventering, samt ett molnbaserat HBI (Human Business Intelligence) system som hjälper våra kunder att nå sina mål. Vi har fokus på långsiktiga affärsrelationer, kundvärde och kvalitet.

 

Teamet på FairQuest Group hjälper företag att öka lönsamheten genom bättre kontroll av den största resursdrivaren i organisationen – personalen.

Vi kallar det Human Business Intelligence (HBI) därför att det inbegriper objektiv data för hela processen från inventering och rekrytering till utveckling och utvärdering.
Vi har över 40 års erfarenhet inom Management Consulting och Rekrytering.
Genom införande av vårt HBI-system skapas varaktiga och mätbara förbättringar hos våra kundorganisationen. Systemet kan integreras med ERP, HCM- och löne samt ekonomisystem. Genomslagskraften är enormt god och fördelaktigt.
·   För ägarna innebär detta en bättre lönsamhet och kontroll

·   För chefer och ledare skapar det bättre beslutsunderlag och förståelse samtidigt som målstyrning blir lättare och skapar en naturlig feedback kultur.
·   För medarbetare blir det en bättre dialog till utveckling samt transparens.

 

Specialistområden

Digital Transformation @ Orginizational Performance

Medar- och utvecklingssamtal Fast feed-back mellan medarbetare-chef Flexibel nyckeltalsuppföljning Statusgenomgång Affärsplanering Mål-och prestationsstyrning Talangutveckling Successionsplanering

Kompetens och fortbildning

Kompetenskartläggning Kompetensutveckling CV-databas Talent Management

HR Mangement

HR Metadata Human Business Intelligence Rekrytering Lönekartläggning Analys

Våra tjänster

FAIRVIEW – Organisation

FAIRCHILD – Specialistrekrytering

FairFront – IT-stöd

Adress

Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

GDPR